ارتباط تلفنی : ۰۰۴۳۶۷۶۳۶۵۹۴۹۷
Domain:

سبد خرید

یافتن کالاها و سرویسها

واحد پول:


آفر شماره 1
cpu: Dual-Core Pentium E2200
ram: 1GB DDR2 RAM
hard: 80 gig SATA
Bandwidth : 3000GB Transfer
Uplink Port Speed : 100Mbps Connection
IP Addresses : 5 IPs (Included)

236,000تومان ماهانه
آفر شماره 2
cpu: Core 2 Quad Q8200
ram: 2GB DDR2 RAM
hard: 160 gig SATA
Bandwidth : 3000GB Transfer
Uplink Port Speed : 100Mbps Connection
IP Addresses : 5 IPs (Included)
276,000تومان ماهانه
آفر شماره 3
cpu: Core 2 Quad Q6600
ram: 4GB DDR2 RAM
hard: 250 gig SATA
Bandwidth : 3000GB Transfer
Uplink Port Speed : 100Mbps Connection
IP Addresses : 5 IPs (Included)
284,000تومان ماهانه
آفر شماره 4
cpu: Xeon X3350
ram: 8GB DDR2 RAM
hard: 2*250 gig SATA
Bandwidth : 3000GB Transfer
Uplink Port Speed : 100Mbps Connection
IP Addresses : 5 IPs (Included)
325,000تومان ماهانه
آفر شماره 5
cpu: Xeon E3-1220
ram: 4GB DDR3 RAM
hard: 2*250 gig SATA
Bandwidth : 3000GB Transfer
Uplink Port Speed : 100Mbps Connection
IP Addresses : 5 IPs (Included)
385,000تومان ماهانه
آفر شماره 6
cpu: Xeon X3430
ram: 16GB DDR3 ECC Registered RAM
hard: 2*500 gig SATA
Bandwidth : 5000GB Transfer
Uplink Port Speed : 100Mbps Connection
IP Addresses : 5 IPs (Included)
465,000تومان ماهانه
آفر شماره 7
cpu: Dual Xeon E5335
ram: 8GB DDR2 ECC Registered RAM
hard: 2*250GB SATA 3 Gb/s Hard Drives Raid-1
Bandwidth : 3000GB Transfer
Uplink Port Speed : 100Mbps Connection
IP Addresses : 5 IPs (Included)
490,000تومان ماهانه

Language: