ارتباط تلفنی : ۰۰۴۳۶۷۶۳۶۵۹۴۹۷
Domain:

سبد خرید

صدور گواهینامه ی ssl

گواهينامه استاندارد (standard ssl)
گواهينامه WildCard SSL
گواهينامه استاندارد (standard ssl)
65,000تومان
سالانه
اين گواهينامه بهترين گواهينامه براي وب سايت هاي ميباشد که ميخواهند اطلاعات بين وب سايت و کاربر خود را امن کنند.
صدور اني گواهينامه
2048bit signatures
صدور مجدد (reissue) به تعداد نا محدود
باز گرداندن مبلغ در صورت عدم دريافت گواهينامه
گواهينامه WildCard SSL
980,000تومان
سالانه
اين نوع گواهينامه براي سازمان ها و شرکت هاي بزرگ پيشنهاد ميشود.
صدور اني گواهينامه
2048bit signatures
سازگاري کامل با تمامي مرورگرها
به همراه گواهينامه تاييد نام شرکت و سازمان


Language: