ارتباط تلفنی : ۰۰۴۳۶۷۶۳۶۵۹۴۹۷
Domain:

سبد خرید

یافتن کالاها و سرویسها

واحد پول:


سرویس دانلود شماره 1
فضای اختصاصی هارد دیسک : 15 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه :400 گیگابایت
کنترل پنل : سی پنل
بدون بانک اطلاعاتی
عدم امکان نصب نرم افزار
24,000تومان ماهانه
72,000تومان سه ماهه
144,000تومان شش ماهه
240,000تومان سالانه
سرویس دانلود شماره 2
فضای اختصاصی هارد دیسک : 20 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه : 600 گیگابایت
کنترل پنل : سی پنل
بدون بانک اطلاعاتی
عدم امکان نصب نرم افزار

36,000تومان ماهانه
108,000تومان سه ماهه
216,000تومان شش ماهه
360,000تومان سالانه
سرویس دانلود شماره 3
فضای اختصاصی هارد دیسک : 30 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه : 800 گیگابایت
کنترل پنل : سی پنل
بدون بانک اطلاعاتی
عدم امکان نصب نرم افزار
65,000تومان ماهانه
195,000تومان سه ماهه
390,000تومان شش ماهه
650,000تومان سالانه
سرویس دانلود شماره 4
فضای اختصاصی هارد دیسک : 50 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
بدون بانک اطلاعاتی
عدم امکان نصب نرم افزار
150,000تومان ماهانه
450,000تومان سه ماهه
900,000تومان شش ماهه
1,500,000تومان سالانه
سرویس دانلود شماره 5
فضای اختصاصی هارد دیسک : 100 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
پورت سرور 10 گیگابیت
کنترل پنل : سی پنل
بدون بانک اطلاعاتی
عدم امکان نصب نرم افزار
250,000تومان ماهانه
750,000تومان سه ماهه
1,500,000تومان شش ماهه
2,500,000تومان سالانه

Language: