با سلام

همونطور که مشاهده می کنید قالب بخش فروش تغییر کرده و همچنین تمامی تاریخ ها برای رفاه بیشتر مشتریان شمسی شده است

همچنین به زودی دروازه ی پرداخت انلاین بانک ملت به سیستم اضافه می شود که این امر سبب حذف مالیات سرویس ها خواهد شدFriday, December 16, 2011« برگشت