عدم پاسخگویی به تیکت ها
با سلام به دلیل تغییر سرویس دهنده ی اینترنت شرکت ثمین پرتو داده در تاریخ
1391/08/10
از ساعت 7 صبح تا ساعت 20 به تیکت ها به دلیل قطع بودن اینترنت پاسخ داده نخواهد شد
تلفن شرکت به صورت کامل پاسخ گوی شما خواهد بود


Tuesday, October 30, 2012« برگشت