انتقال وبسایتهای میزبانی آمریکا به سرور جدیدی در دیتاسنتر آلمان 25th Jul 2018

با سلام
کلیه ی سایتهای روی سرور آمریکا به سرور جدید از آلمان با قدرت مشابه منتقل شد