نمایندگی هاست پربازدید آلمان

پنل 1 نمایندگی لینوکس آلمان

سایر امکانات نامحدود
دی ان اس اختصاصی دارد
قابلیت انتخاب نسخه ی php

 • 10000 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • 500000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • % 99.99 آپتایم
 • % 99.99 امنیت
 • 35عدد تعداد ایجاد هاستینگ
 • Whm/Cpanel کنترل پنل
پنل 2 نمایندگی لینوکس آلمان

سایر امکانات نامحدود
دی ان اس اختصاصی دارد
قابلیت انتخاب نسخه ی php

 • 20000 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • % 99.99 آپتایم
 • % 99.99 امنیت
 • 55عدد تعداد ایجاد هاستینگ
 • Whm/Cpanel کنترل پنل
پنل 3 نمایندگی لینوکس آلمان

سایر امکانات نامحدود
دی ان اس اختصاصی دارد
قابلیت انتخاب نسخه ی php

 • 50000 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • % 99.99 آپتایم
 • % 99.99 امنیت
 • 95عدد تعداد ایجاد هاستینگ
 • Whm/Cpanel کنترل پنل
پنل 4 نمایندگی لینوکس آلمان

سایر امکانات نامحدود
دی ان اس اختصاصی دارد
قابلیت انتخاب نسخه ی php

 • 100000 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • % 99.99 آپتایم
 • % 99.99 امنیت
 • 120عدد تعداد ایجاد هاستینگ
 • Whm/Cpanel کنترل پنل