لایسنس ها

سیپنل مخصوص سرور اختصاصی

فعال شدن در لحظه
افزونه رایگان مانیتورینگ منابع
افزونه جلوگیری از اسپم
پشتیبانی توسط میزبان سایت
امکان تغییر IP

سیپنل مخصوص سرور مجازی

فعال شدن در لحظه
افزونه رایگان مانیتورینگ منابع
افزونه جلوگیری از اسپم
پشتیبانی توسط میزبان سایت
امکان تغییر IP

لایسنس لایت اسپید سرور اختصاصی

فعال شدن در لحظه
پشتیبانی توسط میزبان سایت
امکان تغییر IP

لایسنس لایت اسپید سرور مجازی

فعال شدن در لحظه
پشتیبانی توسط میزبان سایت
امکان تغییر IP

لایسنس کلود لینوکس

فعال شدن در لحظه
پشتیبانی توسط میزبان سایت
امکان تغییر IP