سیپنل مخصوص سرور اختصاصی
520,000 تومان ماهانه
فعال شدن در لحظه
افزونه رایگان مانیتورینگ منابع
افزونه جلوگیری از اسپم
پشتیبانی توسط میزبان سایت
امکان تغییر IP
سیپنل مخصوص سرور مجازی
247,000 تومان ماهانه
فعال شدن در لحظه
افزونه رایگان مانیتورینگ منابع
افزونه جلوگیری از اسپم
پشتیبانی توسط میزبان سایت
امکان تغییر IP
لایسنس لایت اسپید سرور اختصاصی
120,000 تومان ماهانه
فعال شدن در لحظه
پشتیبانی توسط میزبان سایت
امکان تغییر IP
لایسنس لایت اسپید سرور مجازی
49,000 تومان ماهانه
فعال شدن در لحظه
پشتیبانی توسط میزبان سایت
امکان تغییر IP
لایسنس کلود لینوکس
214,000 تومان ماهانه
فعال شدن در لحظه
پشتیبانی توسط میزبان سایت
امکان تغییر IP