به استحضار کلیه مشترکین سرویس هاست اشتراکی لینوکس می رساند هر گونه اقدام به ارسال ایمیل گروهی یا استفاده از نرم افزارهایی مانند Rapid Leech که منابع سرور را به خود مشغول می کند خلاف قوانین و مقررات استفاده از سرویس های هاست اشتراکی است و منجر به توقف سرویس برای مدت حداقل 24 الی 72 ساعت در بار اول، تعلیق سرویس به مدت یک هفته در بار دوم و حذف کامل سرویس در بار سوم می گردد.

بدیهی است تخلفات فوق مشمول ضمانت بازگشت مبلغ قرارداد نخواهد بود.

« برگشت