ارتباط تلفنی : ۰۰۴۳۶۷۶۳۶۵۹۴۹۷
Domain:

سبد خرید

یافتن کالاها و سرویسها

واحد پول:


پلن 1 میزبانی لینوکس استاندارد cPanel
فضای اختصاصی هارد دیسک : 100 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : 3000 مگابایت
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
ادان دامنه : 0عدد
سایر امکانات نامحدود
30,000تومان سالانه
پلن 2 میزبانی لینوکس استاندارد cPanel
فضای اختصاصی هارد دیسک : 200 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : 5000 مگابایت
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
ادان دامنه : 1عدد
سایر امکانات نامحدود
40,000تومان سالانه
پلن 3 میزبانی لینوکس استاندارد cPanel
فضای اختصاصی هارد دیسک : 500 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : 10000 مگابایت
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
ادان دامنه : 2عدد
سایر امکانات نامحدود
50,000تومان سالانه
پلن 4 میزبانی لینوکس استاندارد cPanel
فضای اختصاصی هارد دیسک : 1 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه : 50000 مگابایت
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
ادان دامنه : 3عدد
سایر امکانات نامحدود
60,000تومان سالانه
120,000تومان دوساله

Language: