ارتباط تلفنی : ۰۰۴۳۶۷۶۳۶۵۹۴۹۷
Domain:

سبد خرید

یافتن کالاها و سرویسها

واحد پول:


پنل 1 نمایندگی هاست دانلود
فضای اختصاصی هارد دیسک : 20000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : 800000 مگابایت
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
ادان دامنه : نامحدود
سایر امکانات نامحدود
کنترل پانل:WHM
300,000تومان سالانه
پنل 2 نمایندگی هاست دانلود
فضای اختصاصی هارد دیسک : 40000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : 8800000 مگابایت
پارک دامنه : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
ادان دامنه : نامحدود
سایر امکانات نامحدود
کنترل پانل:WHM
600,000تومان سالانه

Language: