ارتباط تلفنی : ۰۰۴۳۶۷۶۳۶۵۹۴۹۷
Domain:

سبد خرید

یافتن کالاها و سرویسها

واحد پول:


پنل 1 نمایندگی لینوکس
فضای اختصاصی هارد دیسک : 2000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : 50000 مگابایت
آپتایم : % 99.99
امنیت : % 99.99
تعداد ایجاد هاستینگ : 15عدد
سایر امکانات نامحدود
دی ان اس اختصاصی دارد
کنترل پنل :Whm/Cpanel
Cloudlinux
25,000تومان ماهانه
150,000تومان شش ماهه
250,000تومان سالانه
پنل 2 نمایندگی لینوکس
فضای اختصاصی هارد دیسک : 5000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : 100000 مگابایت
امکان اورسل فعال میباشد
آپتایم : % 99.99
امنیت : % 99.99
تعداد ایجاد هاستینگ : 20 عدد
سایر امکانات نامحدود
دی ان اس اختصاصی دارد
کنترل پنل :Whm/Cpanel
Cloudlinux
35,000تومان ماهانه
210,000تومان شش ماهه
350,000تومان سالانه
پنل 3 نمایندگی لینوکس
فضای اختصاصی هارد دیسک : 10000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : 200000 مگابایت
امکان اورسل فعال میباشد
آپتایم : % 99.99
امنیت : % 99.99
تعداد ایجاد هاستینگ : 25 عدد
سایر امکانات نامحدود
دی ان اس اختصاصی دارد
کنترل پنل :Whm/Cpanel
Cloudlinux
45,000تومان ماهانه
270,000تومان شش ماهه
450,000تومان سالانه
پنل 4 نمایندگی لینوکس
فضای اختصاصی هارد دیسک : 20000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : 250000 مگابایت
امکان اورسل فعال میباشد
آپتایم : % 99.99
امنیت : % 99.99
تعداد ایجاد هاستینگ : 40 عدد
سایر امکانات نامحدود
دی ان اس اختصاصی دارد
کنترل پنل :Whm/Cpanel
Cloudlinux
55,000تومان ماهانه
330,000تومان شش ماهه
550,000تومان سالانه
پنل 5 نمایندگی لینوکس
فضای اختصاصی هارد دیسک : 25000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : 300000 مگابایت
امکان اورسل فعال میباشد
آپتایم : % 99.99
امنیت : % 99.99
تعداد ایجاد هاستینگ : 60 عدد
سایر امکانات نامحدود
دی ان اس اختصاصی دارد
کنترل پنل :Whm/Cpanel
Cloudlinux
60,000تومان ماهانه
360,000تومان شش ماهه
600,000تومان سالانه
پنل 6 نمایندگی لینوکس
فضای اختصاصی هارد دیسک : 30000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : 400000 مگابایت
امکان اورسل فعال میباشد
آپتایم : % 99.99
امنیت : % 99.99
تعداد ایجاد هاستینگ : 70 عدد
سایر امکانات نامحدود
دی ان اس اختصاصی دارد
کنترل پنل :Whm/Cpanel
سیستم مونیتورینگ SMS رایگان
Cloudlinux
65,000تومان ماهانه
390,000تومان شش ماهه
650,000تومان سالانه
پنل 7 نمایندگی لینوکس
فضای اختصاصی هارد دیسک : 50000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : نامحدود
امکان اورسل فعال میباشد
آپتایم : % 99.99
امنیت : % 99.99
تعداد ایجاد هاستینگ : نامحدود
سایر امکانات نامحدود
دی ان اس اختصاصی دارد
کنترل پنل :Whm/Cpanel
سیستم مونیتورینگ SMS رایگان
Cloudlinux
90,000تومان ماهانه
540,000تومان شش ماهه
900,000تومان سالانه

Language: