تغییر آی پی های میزبان سایت 19th Mar 2021

آی پی های میزبان سایت به 148.251.146.244 تغییر یافت

انتقال سرور ها 18th Mar 2021

در ساعت 4:30 دقیقه بامداد روز 28 اسفند 1399 سرور های میزبان سایت رو به جهت ارتقا کیفی به سرور های جدید پرقدرت و به روز انتقال دادیم