ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
62,000تومان
1 سال
62,000تومان
1 سال
62,000تومان
1 سال
.net
68,000تومان
1 سال
68,000تومان
1 سال
68,000تومان
1 سال
.org
63,000تومان
1 سال
63,000تومان
1 سال
63,000تومان
1 سال
.biz
65,000تومان
1 سال
65,000تومان
1 سال
65,000تومان
1 سال
.info
25,000تومان
1 سال
59,000تومان
1 سال
59,000تومان
1 سال
.co
110,000تومان
1 سال
110,000تومان
1 سال
110,000تومان
1 سال
.at
60,000تومان
1 سال
N/A
N/A
.xyz
7,500تومان
1 سال
72,000تومان
1 سال
N/A
.ir
5,000تومان
1 سال
N/A
N/A

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن