میزبانی لینوکس ویژه آمریکا

پلن 1 میزبانی لینوکس ویژه cPanel

سایر امکانات نامحدود
قابلیت انتخاب نسخه ی php
دامنه ی ir رایگان

 • 100 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ادان دامنه
پلن 2 میزبانی لینوکس ویژه cPanel

سایر امکانات نامحدود
قابلیت انتخاب نسخه ی php
دامنه ی ir رایگان

 • 200 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ادان دامنه
پلن 3 میزبانی لینوکس ویژه cPanel

سایر امکانات نامحدود
قابلیت انتخاب نسخه ی php

 • 500 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ادان دامنه
پلن 4 میزبانی لینوکس ویژه cPanel

سایر امکانات نامحدود
قابلیت انتخاب نسخه ی php
دامنه ی ir رایگان

 • 1 گیگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ادان دامنه
پلن 5 میزبانی لینوکس ویژه cPanel

سایر امکانات نامحدود
قابلیت انتخاب نسخه ی php
دامنه ی ir رایگان

 • 2 گیگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ادان دامنه