ایجاد درخواست پشتیبانی جدید

اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..

 بخش فروش
ساعات کاری از شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 الی 17
 پشتیبانی
ساعات کاری از شنبه تا جمعه به صورت 24 ساعته
 نظرات و پیشنهادات
ساعات کاری از شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 الی 17
 گزارش تخلفات
ساعات کاری از شنبه تا جمعه به صورت 24 ساعته
 امور مالی
ساعات کاری از شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 الی 17
 بخش دامنه
ساعات کاری از شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 الی 20
 سرور مجازی
ساعات کاری از شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 الی 20
 میزبانی وب
ساعات کاری از شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 الی 20
 خدمات WHMCS
ساعات کاری از شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 الی 20