بازکردن تیکت

اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


بخش فروش

ساعات کاری از شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 الی 17

پشتیبانی

ساعات کاری از شنبه تا جمعه به صورت 24 ساعته

نظرات و پیشنهادات

ساعات کاری از شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 الی 17

گزارش تخلفات

ساعات کاری از شنبه تا جمعه به صورت 24 ساعته

امور مالی

ساعات کاری از شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 الی 17

بخش دامنه

ساعات کاری از شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 الی 20

سرور مجازی

ساعات کاری از شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 الی 20

میزبانی وب

ساعات کاری از شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 الی 20

خدمات WHMCS

ساعات کاری از شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 الی 20