بازکردن تیکت

اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


بخش فروش

ساعات کاری از شنبه تا جمعه از ساعت 8 صبح تا 8 عصر

پشتیبانی

ساعات کاری از شنبه تا جمعه از ساعت 8 صبح تا 8 عصر

نظرات و پیشنهادات

ساعات کاری از شنبه تا جمعه از ساعت 8 صبح تا 8 عصر

امور مالی

ساعات کاری از شنبه تا جمعه از ساعت 8 صبح تا 8 عصر

گزارش تخلفات

ساعات کاری از شنبه تا جمعه از ساعت 8 صبح تا 8 عصر

بخش دامنه

ساعات کاری از شنبه تا جمعه از ساعت 8 صبح تا 8 عصر

سرور اختصاصی و مجازی

ساعات کاری از شنبه تا جمعه از ساعت 8 صبح تا 8 عصر

هاست لاراول

ساعات کاری از شنبه تا جمعه از ساعت 8 صبح تا 8 عصر

هاست وردپرس

ساعات کاری از شنبه تا جمعه از ساعت 8 صبح تا 8 عصر