درخواست پشتیبانی جدید ایجاد کنید

اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.

 بخش فروش

ساعات کاری از شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 الی 17

 پشتیبانی

ساعات کاری از شنبه تا جمعه به صورت 24 ساعته

 نظرات و پیشنهادات

ساعات کاری از شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 الی 17

 گزارش تخلفات

ساعات کاری از شنبه تا جمعه به صورت 24 ساعته

 امور مالی

ساعات کاری از شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 الی 17

 بخش دامنه

ساعات کاری از شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 الی 20

 سرور مجازی

ساعات کاری از شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 الی 20

 میزبانی وب

ساعات کاری از شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 الی 20

 خدمات WHMCS

ساعات کاری از شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 الی 20