درخواست پشتیبانی جدید ایجاد کنید

اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.

 بخش فروش
ساعات کاری از شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 الی 17
 پشتیبانی
ساعات کاری از شنبه تا جمعه به صورت 24 ساعته
 نظرات و پیشنهادات
ساعات کاری از شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 الی 17
 گزارش تخلفات
ساعات کاری از شنبه تا جمعه به صورت 24 ساعته
 امور مالی
ساعات کاری از شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 الی 17
 بخش دامنه
ساعات کاری از شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 الی 20
 سرور مجازی
ساعات کاری از شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 الی 20
 میزبانی وب
ساعات کاری از شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 الی 20
 خدمات WHMCS
ساعات کاری از شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 الی 20