ارور 500 و رفع آن

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator, webmaster@and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
More information about this error may be available in the server error log.
Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

برای رفع آن در اکثر سایتها جوملایی مشکل از سطح دسترسی هاست کافیه سطح دستری پوشه هارو از
777 به 755 و فایلهارو از 666 به 644 تغییر بدین و در دوستان نیوکی
به فایل
.htaccess برید و خطوط
php_value register_globals on یا php_flag register_globals on را حذف نمایید

آیا این پاسخ مفید بود؟ 1 کاربر این مقاله را مفید می دانند

مقالات مرتبط

آموزش پاک کردن کش مرورگر ها

هر مرورگر وب محتواي صفحات باز شده از جمله متن هاف عكس ها و … رو در كامپيوتر دخيره مي كنه تا دفعه...

استفاده از ریموت دسکتاپ

با سلامبرا  این منظور باید ابتدا از طریق کامپیوتر شخصی خود به مسیر زیر...