آموزش پاک کردن کش مرورگر ها

هر مرورگر وب محتواي صفحات باز شده از جمله متن هاف عكس ها و … رو در كامپيوتر دخيره مي كنه تا دفعه...

 ارور 500 و رفع آن

Internal Server Error The server encountered an internal error or misconfiguration and was...

 استفاده از ریموت دسکتاپ

با سلامبرا  این منظور باید ابتدا از طریق کامپیوتر شخصی خود به مسیر زیر...