با سلام

با خرید سرور پرقدرت و جدید میزبان سایت و اتمام کانفیگ و تنظیمات امنیتی

به زودی مراحل انتقال آغاز خواهد شد

پس از انتقال ، پنل های جدید در سیستم اضافه شده و پهنای باند سرویس ها افزایش خواهند یافتWednesday, January 11, 2012« برگشت