خدمات WHMCS

نسخه 8.5.1 WHMCS فارسی
 • دارد محیط مدیریت و کاربری فارسی
 • دارد قالب مدیریت اختصاصی و راستچین
 • دارد قالب بخش کاربری سفارشی و راستچین
 • دارد شمسی ساز بخش کاربری
 • زرین پال، زیبال، پی پینگ درگاه پرداخت
 • دارد میزکار و ویجت های فارسی
نسخه 8.4.1 WHMCS فارسی
 • دارد محیط مدیریت و کاربری فارسی
 • دارد قالب مدیریت اختصاصی و راستچین
 • دارد قالب بخش کاربری سفارشی و راستچین
 • دارد شمسی ساز بخش کاربری
 • زرین پال، زیبال، پی پینگ درگاه پرداخت
 • دارد میزکار و ویجت های فارسی
نصب و کانفیگ تخصصی
 • دارد نصب اختصاصی Whmcs
 • دارد انجام پیکربندی های اولیه
 • دارد رفع و تنظیم موارد امنیتی
 • دارد تنظیم زبان فارسی
 • دارد انجام پیکربندی های امنیتی
 • دارد فعال سازی اتوماسیون
پیکربندی اولیه سایت
 • دارد پیکربندی تنظیمات عمومی
 • دارد پیکربندی اتوماسیون
 • دارد ایجاد سه دپارتمان پشتیبانی
 • دارد راستچین سازی قالب ایمیل
 • دارد تنظیم زبان فارسی
 • دارد تنظیم موارد امنیتی
خدمات بروزرسانی Whmcs
 • دارد بروزرسانی Whmcs به نسخه بالاتر
 • دارد بهینه سازی اولیه دیتابیس
 • دارد انتقال اطلاعات از سایت قبلی
 • دارد فارسی سازی بخش کاربری و مدیریت
 • دارد نصب شمسی ساز برای بخش کاربری
 • دارد بررسی سلامت فایل های سیستم
فعال سازی اتوماسیون (کرونجاپ)
 • دارد فعال سازی اتوماسیون
 • دارد انجام اتوماتیک فرایند بخش فاکتور
 • دارد انجام اتوماتیک فرایند تیکت
 • دارد انجام اتوماتیک فرایند سرویس ها
 • دارد انجام اتوماتیک فرایند بکاپ گیری
 • دارد انجام اتوماتیک فرایند گزارش گیری