لایسنس ها

سی پنل سرور اختصاصی
 • سرور اختصاصی متناسب با
 • دارد قابلیت بروزرسانی
 • با هزینه تغییر ایپی
 • دارد پشتیبانی دائم
 • ندارد مشکل با تحریم
سیپنل سرور مجازی
 • سرور مجازی متناسب با
 • دارد قابلیت بروزرسانی
 • با هزینه تغییر ایپی
 • دارد پشتیبانی دائم
 • ندارد مشکل با تحریم
دایرکت ادمین
 • دارد پرو پک
 • ندارد محدودیت
 • دارد قابلیت بروز رسانی
 • تا 3 بار تغییر آیپی
 • ندارد مشکل با تحریم
جت بکاپ
 • دائمی پشتیبانی
 • از سرور اصلی بروزرسانی
 • ندارد قطعی یا تداخل
 • با هزینه تغییر ایپی
 • ندارد مشکل با تحریم
کلود لینوکس
 • دائمی پشتیبانی
 • از سرور اصلی بروزرسانی
 • ندارد قطعی یا تداخل
 • با هزینه تغییر ایپی
 • ندارد مشکل با تحریم
لایت اسپید
 • تمامی پنل ها سازگار با
 • از سرور اصلی بروزرسانی
 • ندارد قطعی یا تداخل
 • با هزینه تغییر ایپی
 • ندارد مشکل با تحریم
پلسک سرور اختصاصی
 • ویندوز و لینوکس سازگار با
 • از سرور اصلی بروزرسانی
 • ندارد قطعی یا تداخل
 • با هزینه تغییر ایپی
 • ندارد مشکل با تحریم
پلسک سرور مجازی
 • ویندوز و لینوکس سازگار با
 • از سرور اصلی بروزرسانی
 • ندارد قطعی یا تداخل
 • با هزینه تغییر ایپی
 • ندارد مشکل با تحریم
WHM Reseller
 • سیپنل سازگار با
 • از سرور اصلی بروزرسانی
 • ندارد قطعی یا تداخل
 • با هزینه تغییر ایپی
 • ندارد مشکل با تحریم
Softaculous
 • دائمی پشتیبانی
 • از سرور اصلی بروزرسانی
 • ندارد قطعی یا تداخل
 • با هزینه تغییر ایپی
 • ندارد مشکل با تحریم
Virtualizor
 • دائمی پشتیبانی
 • از سرور اصلی بروزرسانی
 • ندارد قطعی یا تداخل
 • با هزینه تغییر ایپی
 • ندارد مشکل با تحریم
آنتی شلر CXS
 • دائمی پشتیبانی
 • از سرور اصلی بروزرسانی
 • ندارد قطعی یا تداخل
 • با هزینه تغییر ایپی
 • ندارد مشکل با تحریم