میزبانی لینوکس ویژه آمریکا

پلن 1 میزبانی لینوکس ویژه cPanel

سایر امکانات نامحدود
قابلیت انتخاب نسخه ی php

 • 100 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • 3000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • 0عدد ادان دامنه
پلن 2 میزبانی لینوکس ویژه cPanel

سایر امکانات نامحدود
قابلیت انتخاب نسخه ی php

 • 200 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • 5000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • 1عدد ادان دامنه
پلن 3 میزبانی لینوکس ویژه cPanel

سایر امکانات نامحدود
قابلیت انتخاب نسخه ی php

 • 500 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • 10000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • 2عدد ادان دامنه
پلن 4 میزبانی لینوکس ویژه cPanel

سایر امکانات نامحدود
قابلیت انتخاب نسخه ی php

 • 1 گیگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • 50000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • 3عدد ادان دامنه