سرور مجازی حرفه ای آلمان

سرور مجازی ( VDS ) پنل 1 1 موجود است

Hard Disk Space 30 GB
Cpu 1 Core
Ram 256 MB
Bandwidth 2000
پنل - ریبوت - ریستارت - ریلود
مجازی ساز KVM
سیستم عامل - انتخابی
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

سرور مجازی ( VDS ) پنل 2 1 موجود است

Hard Disk Space 40 GB
Cpu 2 Core
Ram 512 MB
Bandwidth 2500
پنل - ریبوت - ریستارت - ریلود
مجازی ساز KVM
سیستم عامل - انتخابی
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

سرور مجازی ( VDS ) پنل 3

Hard Disk Space 50 GB
Cpu 2 Core
Ram 1024 MB
Bandwidth 3000
پنل - ریبوت - ریستارت - ریلود
مجازی ساز KVM
سیستم عامل - انتخابی
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

سرور مجازی ( VDS ) پنل 4

Hard Disk Space 60 GB
Cpu 2 Core
Ram 2048 MB
Bandwidth 4500
پنل - ریبوت - ریستارت - ریلود
مجازی ساز KVM
سیستم عامل - انتخابی
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

سرور مجازی ( VDS ) پنل 5

Hard Disk Space 100 GB
Cpu 2 Core
Ram 4096 MB
Bandwidth 5000
پنل - ریبوت - ریستارت - ریلود
مجازی ساز KVM
سیستم عامل - انتخابی
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

سرور مجازی ( VDS ) پنل 6

Hard Disk Space 120 GB
Cpu 2 Core
Ram 6144 MB
Bandwidth 7500
پنل - ریبوت - ریستارت - ریلود
مجازی ساز KVM
سیستم عامل - انتخابی
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

سرور مجازی به انتخاب شما

تمامی موارد را خودتون در صفحه ی بعدی انتخاب خواهید کرد
پنل - ریبوت - ریستارت - ریلود
مجازی ساز KVM
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت

Powered by WHMCompleteSolution