نمایندگی هاست دانلود

پنل 1 نمایندگی هاست دانلود

سایر امکانات نامحدود

 • 20000 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • 800000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ادان دامنه
 • WHM کنترل پانل
پنل 2 نمایندگی هاست دانلود

سایر امکانات نامحدود

 • 40000 مگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • 8800000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ادان دامنه
 • WHM کنترل پانل