هاست دانلود

سرویس دانلود شماره 1

پورت سرور 10 گیگابیت
بدون بانک اطلاعاتی
عدم امکان نصب نرم افزار

 • 20 گیگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • 400 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • سی پنل کنترل پنل
سرویس دانلود شماره 2

پورت سرور 10 گیگابیت
بدون بانک اطلاعاتی
عدم امکان نصب نرم افزار

 • 50 گیگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • 700 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • سی پنل کنترل پنل
سرویس دانلود شماره 3

پورت سرور 10 گیگابیت
بدون بانک اطلاعاتی
عدم امکان نصب نرم افزار

 • 100 گیگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • 1800 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • سی پنل کنترل پنل
سرویس دانلود شماره 4

پورت سرور 10 گیگابیت
بدون بانک اطلاعاتی
عدم امکان نصب نرم افزار

 • 150 گیگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • سی پنل کنترل پنل
سرویس دانلود شماره 5

پورت سرور 10 گیگابیت
بدون بانک اطلاعاتی
عدم امکان نصب نرم افزار

 • 200 گیگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • سی پنل کنترل پنل