سرویس دانلود شماره 1
شروع از 80,000تومان ماهانه
 • 20 گیگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • 500 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 10 گیگابیت پورت سرور
 • سی پنل کنترل پنل
 • ندارد بانک اطلاعاتی
 • ندارد امکان نصب نرم افزار
 • 3GHz حداقل قدرت پردازش
 • 16 گیگ حداقل مقدار رم
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود FTP
 • دارد رمزگذاری پوشه‌ها
 • 1 گیگابایت سرعت شبکه
 • دارد مانیتورینگ دائمی
سرویس دانلود شماره 2
شروع از 120,000تومان ماهانه
 • 50 گیگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • 1 ترابایت پهنای باند ماهیانه
 • 10 گیگابیت پورت سرور
 • سی پنل کنترل پنل
 • ندارد بانک اطلاعاتی
 • ندارد امکان نصب نرم افزار
 • 3GHz حداقل قدرت پردازش
 • 16 گیگ حداقل مقدار رم
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود FTP
 • دارد رمزگذاری پوشه‌ها
 • 1 گیگابایت سرعت شبکه
 • دارد مانیتورینگ دائمی
سرویس دانلود شماره 3
شروع از 180,000تومان ماهانه
 • 100 گیگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • 2 ترابایت پهنای باند ماهیانه
 • 10 گیگابیت پورت سرور
 • سی پنل کنترل پنل
 • ندارد بانک اطلاعاتی
 • ندارد امکان نصب نرم افزار
 • 3GHz حداقل قدرت پردازش
 • 16 گیگ حداقل مقدار رم
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود FTP
 • دارد رمزگذاری پوشه‌ها
 • 1 گیگابایت سرعت شبکه
 • دارد مانیتورینگ دائمی
سرویس دانلود شماره 4
شروع از 240,000تومان ماهانه
 • 150 گیگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • 10 گیگابیت پورت سرور
 • سی پنل کنترل پنل
 • ندارد بانک اطلاعاتی
 • ندارد امکان نصب نرم افزار
 • 3GHz حداقل قدرت پردازش
 • 16 گیگ حداقل مقدار رم
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود FTP
 • دارد رمزگذاری پوشه‌ها
 • 1 گیگابایت سرعت شبکه
 • دارد مانیتورینگ دائمی
سرویس دانلود شماره 5
شروع از 300,000تومان ماهانه
 • 200 گیگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • 10 گیگابیت پورت سرور
 • سی پنل کنترل پنل
 • ندارد بانک اطلاعاتی
 • ندارد امکان نصب نرم افزار
 • 3GHz حداقل قدرت پردازش
 • 16 گیگ حداقل مقدار رم
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود FTP
 • دارد رمزگذاری پوشه‌ها
 • 1 گیگابایت سرعت شبکه
 • دارد مانیتورینگ دائمی
سرویس دانلود شماره 6
360,000تومان ماهانه
 • 250 گیگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • 10 گیگابیت پورت سرور
 • سی پنل کنترل پنل
 • ندارد بانک اطلاعاتی
 • ندارد امکان نصب نرم افزار
 • 3GHz حداقل قدرت پردازش
 • 16 گیگ حداقل مقدار رم
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود FTP
 • دارد رمزگذاری پوشه‌ها
 • 1 گیگابایت سرعت شبکه
 • دارد مانیتورینگ دائمی