هاست دانلود

سرویس دانلود شماره 1

بدون بانک اطلاعاتی
عدم امکان نصب نرم افزار

 • 15 گیگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • 400 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • سی پنل کنترل پنل
سرویس دانلود شماره 2

بدون بانک اطلاعاتی
عدم امکان نصب نرم افزار

 • 20 گیگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • 600 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • سی پنل کنترل پنل
سرویس دانلود شماره 3

بدون بانک اطلاعاتی
عدم امکان نصب نرم افزار

 • 30 گیگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • 800 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • سی پنل کنترل پنل
سرویس دانلود شماره 4

بدون بانک اطلاعاتی
عدم امکان نصب نرم افزار

 • 50 گیگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • سی پنل کنترل پنل
سرویس دانلود شماره 5

پورت سرور 10 گیگابیت
بدون بانک اطلاعاتی
عدم امکان نصب نرم افزار

 • 100 گیگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • سی پنل کنترل پنل