سرویس دانلود شماره 1
شروع از 150,000 تومان ماهانه
3 هسته CPU اختصاصی
3 گیگ حداقل مقدار رم
 • 100 گیگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • 300 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 10 گیگابیت پورت سرور
 • سی پنل کنترل پنل
 • ندارد بانک اطلاعاتی
 • ندارد امکان نصب نرم افزار
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود FTP
 • دارد رمزگذاری پوشه‌ها
 • 1 گیگابایت سرعت شبکه
 • دارد مانیتورینگ دائمی
سرویس دانلود شماره 2
شروع از 300,000 تومان ماهانه
3 هسته CPU اختصاصی
3 گیگ حداقل مقدار رم
 • 200 گیگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • 400 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 10 گیگابیت پورت سرور
 • سی پنل کنترل پنل
 • ندارد بانک اطلاعاتی
 • ندارد امکان نصب نرم افزار
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود FTP
 • دارد رمزگذاری پوشه‌ها
 • 1 گیگابایت سرعت شبکه
 • دارد مانیتورینگ دائمی
سرویس دانلود شماره 3
شروع از 450,000 تومان ماهانه
3 هسته CPU اختصاصی
3 گیگ حداقل مقدار رم
 • 300 گیگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • 500 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 10 گیگابیت پورت سرور
 • سی پنل کنترل پنل
 • ندارد بانک اطلاعاتی
 • ندارد امکان نصب نرم افزار
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود FTP
 • دارد رمزگذاری پوشه‌ها
 • 1 گیگابایت سرعت شبکه
 • دارد مانیتورینگ دائمی
سرویس دانلود شماره 4
شروع از 600,000 تومان ماهانه
3 هسته CPU اختصاصی
3 گیگ حداقل مقدار رم
 • 400 گیگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • 600 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 10 گیگابیت پورت سرور
 • سی پنل کنترل پنل
 • ندارد بانک اطلاعاتی
 • ندارد امکان نصب نرم افزار
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود FTP
 • دارد رمزگذاری پوشه‌ها
 • 1 گیگابایت سرعت شبکه
 • دارد مانیتورینگ دائمی
سرویس دانلود شماره 5
شروع از 750,000 تومان ماهانه
3 هسته CPU اختصاصی
3 گیگ حداقل مقدار رم
 • 500 گیگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • 10 گیگابیت پورت سرور
 • سی پنل کنترل پنل
 • ندارد بانک اطلاعاتی
 • ندارد امکان نصب نرم افزار
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود FTP
 • دارد رمزگذاری پوشه‌ها
 • 1 گیگابایت سرعت شبکه
 • دارد مانیتورینگ دائمی
سرویس دانلود شماره 6
900,000 تومان ماهانه
3 هسته CPU اختصاصی
3 گیگ حداقل مقدار رم
 • 600 گیگابایت فضای اختصاصی هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • 10 گیگابیت پورت سرور
 • سی پنل کنترل پنل
 • ندارد بانک اطلاعاتی
 • ندارد امکان نصب نرم افزار
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود FTP
 • دارد رمزگذاری پوشه‌ها
 • 1 گیگابایت سرعت شبکه
 • دارد مانیتورینگ دائمی