سرور مجازی ( VDS ) پنل 1
شروع از 165,000تومان ماهانه
 • Intel Xeon E3-1275v5 Chipset
 • 20 GB SSD NVMe Space
 • 2 Core CPU
 • 1 GB Ram
 • 2TB ماهیانه پهنای باند
 • پنل - ریبوت - ریستارت - ریلود امکانات
 • KVM مجازی ساز
 • انتخابی سیستم عامل
 • تحویل آنی و خودکار قابلیت ها
سرور مجازی ( VDS ) پنل 2
شروع از 175,000تومان ماهانه
 • Intel Xeon E3-1275v5 Chipset
 • 45 GB SSD NVMe Space
 • 2 Core CPU
 • 2 GB Ram
 • 2TB ماهیانه پهنای باند
 • پنل - ریبوت - ریستارت - ریلود امکانات
 • KVM مجازی ساز
 • انتخابی سیستم عامل
 • تحویل آنی و خودکار قابلیت ها
سرور مجازی ( VDS ) پنل 3
شروع از 228,000تومان ماهانه
 • Intel Xeon E3-1275v5 Chipset
 • 75 GB SSD NVMe Space
 • 2 Core CPU
 • 3 GB Ram
 • 2TB ماهیانه پهنای باند
 • پنل - ریبوت - ریستارت - ریلود امکانات
 • KVM مجازی ساز
 • انتخابی سیستم عامل
 • تحویل آنی و خودکار قابلیت ها