سرور مجازی ( VDS ) پنل 1
شروع از 30,000تومان ماهانه
Hard Disk Space 70 GB
Cpu 2 Core
Ram 1024 MB
Bandwidth 3TB ماهیانه
نوع هارد SSD NVMe
پنل - ریبوت - ریستارت - ریلود
مجازی ساز KVM
سیستم عامل - انتخابی
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت
سرور مجازی ( VDS ) پنل 2
شروع از 35,000تومان ماهانه
Hard Disk Space 100 GB
Cpu 2 Core
Ram 2048 MB
Bandwidth 4TB ماهیانه
نوع هارد SSD NVMe
پنل - ریبوت - ریستارت - ریلود
مجازی ساز KVM
سیستم عامل - انتخابی
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت
سرور مجازی ( VDS ) پنل 3
شروع از 45,000تومان ماهانه
Hard Disk 150 GB
Cpu 2 Core
Ram 4096 MB
Bandwidth 4TB ماهیانه
نوع هارد SSD NVMe
پنل - ریبوت - ریستارت - ریلود
مجازی ساز KVM
سیستم عامل - انتخابی
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت
سرور مجازی ( VDS ) پنل 4
شروع از 60,000تومان ماهانه
Hard Disk 170 GB
Cpu 2 Core
Ram 6144 MB
Bandwidth 4TB ماهیانه
نوع هارد SSD NVMe
پنل - ریبوت - ریستارت - ریلود
مجازی ساز KVM
سیستم عامل - انتخابی
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت
سرور مجازی ( VDS ) پنل 5 1 موجود است
شروع از 80,000تومان ماهانه
Hard Disk 200 GB
Cpu 3 Core
Ram 8192 MB
Bandwidth 4TB ماهیانه
نوع هارد SSD NVMe
پنل - ریبوت - ریستارت - ریلود
مجازی ساز KVM
سیستم عامل - انتخابی
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت
سرور مجازی به انتخاب شما
شروع از 60,000تومان ماهانه
تمامی موارد را خودتون در صفحه ی بعدی انتخاب خواهید کرد
پنل - ریبوت - ریستارت - ریلود
مجازی ساز KVM
قابلیت تحویل آنی و خودکار بعد از پرداخت